ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ: ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη
ΜΕΛΗ
ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
ΚΥΡΛΙΔΗΣ Σάββας