ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
Τ Α Μ Ι Α Σ: ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΜΕΛΗ: ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ανέστης
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος