Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
                                                                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος
                                                                     Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
                                                                     ΤΑΜΙΑΣ : ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
                                                                     ΟΡΓ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη
                                                                     ΜΕΛΗ 
                                                                     ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
                                                                     ΚΥΡΛΙΔΗΣ Σάββας