Ανακοινώσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΔΟΣ : ΝΕΣΤΟΥ 2Α – T.K 671 00 ΞΑΝΘΗ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 79 ΤΗΛ. – FAX : 2541023724
www.skanx.gr email: skanxgr@yahoo.gr

Ξάνθη 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Ξ

ΘΕΜΑ: Ωράριο εργασίας αστυνομικού προσωπικού

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε με σαφήνεια τι αναφέρει το Π.Δ394/2001 στο άρθρο 2 παράγραφος 5 «Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06:00 της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού προσωπικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες».

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Πέτρος                                       ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος