Ανακοινώσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρ.Πρωτ.: 991                                                                                                                          Ξάνθη 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΣ Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης
Ενταύθα

ΘΕΜΑ : «Ωράριο και συνθήκες εργασίας αστυνομικού προσωπικού»

κ. Διευθυντά,

Με αφορμή την διάθεση σε πρωινή υπηρεσία στην Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Ξάνθης την 16-09-2015 και ώρα 06:30΄ του προσωπικού, το οποίο είχε διατεθεί την προηγουμένη ημέρα (15-09-2015) και από ώρες 11:30΄ έως 23:00΄ στην Δ.Υ. προς ενίσχυση της Δ.Α. Ορεστιάδας, θα θέλαμε να τονίσουμε τα κάτωθι:

α. Συμφώνως με το άρθρο 3§1 του Π.Δ. 394/03-12-2001 (Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας), το αστυνομικό προσωπικό, το οποίο εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία σε αλλαγές 8ωρης ή 6ωρης βάσης δεν διατίθεται σε εκτέλεση νέας υπηρεσίας τις επόμενες δεκαέξι ή δώδεκα ώρες, αντίστοιχα, από την λήξη αυτής, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ανωτέρω διατάγματος, στην οποία ρητά ορίζεται ότι «Σε κάθε περίπτωση ο επιπλέον χρόνος υπολογίζεται στη διάρκεια της εβδομαδιαίας απασχόλησης».

β. Η Διμοιρία Υποστήριξης της Δ.Α. Ξάνθης απαρτίζεται από τριάντα επτά (37) βασικά μέλη και είκοσι (20) αναπληρωματικά, παρατηρείται όμως το φαινόμενο να διατίθενται προς υπηρεσία σε αυτήν συνεχώς οι ίδιοι Αστυνομικοί.

Δεδομένων των ανωτέρω παρακαλούμε όπως:

– Ελέγξετε εάν η διάθεση των Αστυνομικών στην Δ.Υ. την 16-09-2015 από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες σας πληροί τις προϋποθέσεις του ανωτέρω Π.Δ.

– Για την εβδομάδα που διανύουμε, μεριμνήσετε ώστε το προσωπικό που απασχολήθηκε στην Δ.Υ. να εργασθεί στα πλαίσια που ορίζονται στο ανωτέρω Π.Δ.

– Εν γένει φροντίσετε ώστε το ανωτέρω Π.Δ. να εφαρμόζεται απαρεγκλίτως από όλες τις Υπηρεσίες της Διευθύνσεώς μας και για όλους του αστυνομικούς υπαλλήλους.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Πέτρος                                                                                 ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος