Ανακοινώσεις Δελτίο Τύπου Σ.Κ.Α.Ξ.  

συνάντηση εκπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Αν.Μ.&Θ. Ταξίαρχο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο.

Την Τρίτη 02-08-2016 και ώρα 09:00΄ στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκΑΜΘπροσώπων των Διοικητικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιων Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Αν.Μ.&Θ. Ταξίαρχο κ. ΜΕΝΕΞΙΔΗ Νικόλαο.
Στην συνάντηση η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες τα Προεδρεία εξέφρασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι συνάδελφοι που απαρτίζουν τις Διμοιρίες Υποστήριξης καθώς και των αστυνομικών που στελεχώνουν τις Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.).
Τα προβλήματα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι :
α) Η συχνότητα των μετακινήσεων πέρα των γεωγραφικών ορίων των νομών.
β) Η μη έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού και η καθυστέρηση έκδοσης των σχετικών διαταγών.
γ) Η μη τήρηση των διατάξεων που ορίζονται στο Π.Δ 394/2001 & στο Π.Δ 173/130 και αφορούν το
ωράριο εργασίας και τις ώρες υπερεργασίας.
δ) Η αναγκαιότητα εφοδιασμού με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
ε) Η έλλειψη Διοικητικής μέριμνας.
στ) Η αδυναμία χορήγησης ημερήσιων αναπαύσεων εν μέσω προγραμματισμένων κανονικών αδειών.
ζ) Η μη ορθή αξιολόγηση των κατά περίπτωση «πληροφοριών» με αποτέλεσμα την κατασπατάληση
ανθρωπίνων πόρων και δυναμικού.
η) Η ένταξη Αστυνομικών που υπηρετούν σε Ο.Π.Κ.Ε στον κατάλογο δικαιούχων του επιδόματος Δ.Υ..
Ο κ. Γενικός αφουγκραζόμενος τα προβλήματα τα οποία εκτέθηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά και τα οποία έχουν ως κύρια συνέπεια τη σωματική και ψυχική καταπόνηση του αστυνομικού προσωπικού, αναγνώρισε το δίκαιο των αιτημάτων μας, δηλώνοντας πως θα καταβληθεί από μέρους του κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο προς την κατεύθυνση ενός καλύτερου εν γένει σχεδιασμού όσο και στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζουν το ωράριο εργασίας και τις ώρες υπερεργασίας.
Οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις τελούν πάντα σε εγρήγορση μεταφέροντας τα προβλήματα που προκύπτουν, άμεσα και δυναμικά στη Διοίκηση με στόχο την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των μελών τους. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα εξεταστεί η τήρηση η μη των υπεσχημένων και θα επανακαθοριστεί η κοινή μας στάση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Υ. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΖΑΤΖΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Α.Υ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Κ.Α. ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Α.Υ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Α.Υ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΠΙΤΣΙΚΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Υ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΜΒΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ