Ανακοινώσεις Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

Κατατέθηκε ο φάκελος για τη εκπαίδευση στην ΕΛΑΣ: Πως συνδέονται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι με τις προαγωγές

Οριζόντια αλλαγή του κοινωμικού status και προφίλ της και του αστυνομικού φιλοδοξεί να φέρει η ηγεσία της αστυνομίας μέσα από το προϊόν- απόσταγμα των εργασιών της
επιτροπής που τους τελευταίους μήνες μορφοποίησε το νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πρόκειται ν’ ανδρωθούν οι νέες γενιές των αστυνομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, μέσα στο βασικό προσανατολισμό και στη φιλοσοφία, συγκαταλέγεται η διασύνδεση της αστυνομικής ακαδημίας με πανεπιστήμια, ούτως ώστε οι φοιτούντες να έχουν τη δυνατότητα για μεταπτυχιακούς τίτλους, που ειδικά για τους αξιωματικούς καριέρας και υψηλής στόχευσης στην κλίμακα της ιεραρχίας, να συναρτώνται οι τίτλοι και με την βαθμολογική εξέλιξη τους.

Επίσης, προβλέπονται συνέργειες με κοινωνικούς εταίρους με τους οποίους έχουν ήδη συνταχθεί μνημόνια συνεργασίας, όπως μεταξύ άλλων οι περιφέρειες, η γ.γ. αντιμετώπισης της διαφθοράς κ.ά.

Πηγή blogo.gr