Ανακοινώσεις Άρθρα Δελτίο Τύπου Σ.Κ.Α.Ξ.  

Στο βαθμό του Α/Δ προήχθη ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής της Δ.Α. Ξάνθης Α/Υ Γκίκας Ευάγγελος

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 24 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. β’, 38 παρ.1, 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, κατ’ εκλογή, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως

1. 237062 Σεβδυνίδης Μιχαήλ του Λεωνίδα
2. 243767 Σταθόπουλος Ηλίας του Κωνσταντίνου
3. 236076 Σκάρας Αθανάσιος του Αχιλλέα
4. 251025 Αδαμίδης Γεώργιος του Χρήστου
5. 241415 Δόσχορης Σπυρίδων του Νικολάου
6. 243181 Μάνδαλος Παναγιώτης του Μιχαήλ
7. 227728 Γκίκας Ευάγγελος του Δημητρίου
8. 242124 Σουρμελής Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
9. 242903 Καραχάλιος Γεώργιος του Ανδρέα
10. 241525 Ανθούλης Κωνσταντίνος του Στυλιανού
11. 250219 Μαϊστρέλλης Δημήτριος του Μιχαήλ
12. 238158 Τσάτσαρης Θεόδωρος του Γεωργίου
13. 242599 Γκίζας Ανδρέας του Φιλίππου
14. 250038 Καραΐσκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου
15. 240612 Κωστής Διονύσιος του Αλεξάνδρου
16. 239913 Κάμπρας Αθανάσιος του Αποστόλου
17. 238096 Χαμόπουλος Σπυρίδων του Παναγιώτη
18. 241577 Γερογιάκομος Αθανάσιος του Γεωργίου
19. 243372 Μπούτσικας Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου
20. 243157 Μάγγας Γεώργιος του Σταύρου
21. 239295 Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου
22. 236955 Νικόλης Θεμιστοκλής του Χαραλάμπους
23. 239261 Δημητρίου Αθανάσιος του Χαραλάμπους
24. 239394 Σταμούλης Αριστείδης του Ιωάννη
25. 244852 Νικολάου Νικόλαος του Γρηγορίου
26. 240836 Μπριλάκης Βασίλειος του Λεωνίδα
27. 242529 Γαβρίλης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου
28. 243197 Μανώλης Νικόλαος του Ανδρέα
29. 239519 Γεντέκος Νικόλαος του Θεοδώρου
30. 241111 Σμιγάδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου