Ανακοινώσεις Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

Διευκρινίσεις για διάφορα «σωματεία» Αστυνομικών που δημιουργούνται

Τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε πολλάκις για διάφορα “σωματεία” Αστυνομικών που ήθελε συσταθούν ή που έχουν ήδη συσταθεί και που τα μέλη αυτών, ζητούν από τους συναδέλφους μας όχι μόνο να εγγραφούν σ’ αυτά αλλά και να διαγραφούν από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις Αστυνομικών του νομού όπου εδρεύει η Υπηρεσία τους. Θα θελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων για τα συγκεκριμένα «σωματεία», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι συνδικαλιστικά και δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 30α του Ν. 1264/1982 («Περί κατοχύρωσης συνδικαλιστικών ελευθεριών») ορίζεται ότι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί Υπάλληλοι επιτρέπεται να συστήσουν :

«Σε κάθε νομό, μία πρωτοβάθμια ένωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του ανθυπαστυνόμου και σε κάθε διοικητική περιφέρεια μία πρωτοβάθμια ένωση αξιωματικών. Μέλη των οργανώσεων αυτών μπορούν να είναι μόνο όσοι υπηρετούν στα όρια του Νομού ή της διοικητικής περιφέρειας αντίστοιχα. Οι αξιωματικοί δύνανται, αντί της ένωσης αξιωματικών, να γίνονται μέλη της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων. Οι ανθυπαστυνόμοι δύνανται αντί της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων να γίνονται μέλη της ένωσης αξιωματικών»

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω διατάξεων, τα «σωματεία» που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν στο εξής είναι πολιτιστικοί σύλλογοι ή όπως αποκαλούνται «πολιτιστικά σωματεία» και δεν έχουν θεσμικό ρόλο οπότε και δεν δύνανται να προασπίσουν τα εργασιακά μας δικαιώματα.

ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη

Οργ. Γραμματέας Συνδικαλιστικής Κίνησης Αστυνομικών Ξάνθης