Ανακοινώσεις Άρθρα Δικαστικές Διεκδικήσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ (ΝΕΑ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟ 2019

Από το δικηγορικό γραφείο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΓΟΥ έγινε γνωστή η  πρόθεσή του να υποβάλει αιτήσεις διακοπής παραγραφής αξιώσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

Αυτή η πρόταση αφορά όσους εμπιστεύθηκαν το συγκεκριμένο γραφείο για τις ΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

Στη συνέχεια και εντός εξαμήνου από την υποβολή, οι συμμετέχοντες θα έχουν δικαίωμα αγωγής για τη διεκδίκηση διαφοράς των αποδοχών τους.

 

Τι αφορούν όμως οι παραπάνω αιτήσεις
διακοπής παραγραφής αξιώσεων
και η νέα δικαστική διεκδίκηση εντός του 2019;;;

 

Όπως ενημερωθήκαμε:

Με τις διατάξεις του Ν. 4472/2017 θεσπίσθηκαν νέες μισθολογικές ρυθμίσεις για τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με έναρξη ισχύος την 01-01-2017 και παράλληλη κατάργηση όλων των μέχρι την 31-12-2016 μισθολογικών ρυθμίσεων.

Το 2017 κατατέθηκαν αιτήσεις ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. (και μάλιστα συζητήθηκαν την 07-05-2017) ζητώντας την ακύρωση των ρυθμίσεων αυτών κατά το μέρος που δεν επαναφέρουν τις αποδοχές μας στα επίπεδα του 07/2012 ως ο νομοθέτης είχε υποχρέωση συμμόρφωσης με αποφάσεις Ολομέλειας Σ.τ.Ε., διατηρώντας τις ήδη μειωμένες αποδοχές που ίσχυαν την 31-12-2016.

Η απόφαση του Σ.τ.Ε. για την νομιμότητα των νέων ρυθμίσεων αναμένεται εντός του 2019.

Επειδή όμως την 31-12-2018 παρέρχεται διετία από την έναρξη εφαρμογής των νέων μισθολογικών ρυθμίσεων και το Σ.τ.Ε. δεν έχει ακόμη εκδώσει την απόφασή του και προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις (έστω και ενός μηνός) από τη διετία 2017 – 2018, το παραπάνω γραφείο θα υποβάλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (την 31-12-2018) ομαδικές αιτήσεις διακοπής παραγραφής αξιώσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων, ώστε εντός εξαμήνου από την υποβολή να έχουν δικαίωμα αγωγής για τη διεκδίκηση διαφοράς των αποδοχών τους.

[παράδειγμα: έστω ότι ο Χ αστυνομικός το 2012 έπαιρνε 1500€.  Με το Ν. 4093/12 περικόπηκε ο μισθός και όριζε ότι ο Χ θα παίρνει 1450€. Έγινε η αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. και το Δημόσιο συμμορφώθηκε και είπε ότι ο Χ θα παίρνει 1475€, ούτε 1450 ούτε 1500 που έπαιρνε, τα μισά δηλαδή της διαφοράς. Στη συνέχεια, μια νέα απόφαση του Σ.τ.Ε. για συμμόρφωση όριζε ότι ο Χ πρέπει να παίρνει 1500. Εν τω μεταξύ ο Χ έπαιρνε τα μισά της διαφοράς. Ο Ν. 4472/2017 αλλάζει τα μισθολογικά δεδομένα (χωρίς βαθμούς, μισθολογικές προαγωγές κλπ), δίνει μεν την προσωπική διαφορά αλλά ο μισθός καθορίζεται εκ νέου στα 1475€ για τον Χ. Με την αίτηση ακύρωσης που συζητήθηκε 07-05-2017 και αναμένεται απόφαση εντός του 2019, επιδιώκεται να φθάσει ο μισθός του Χ στα επίπεδα του 2012, 1500€ δηλαδή]

*Εφόσον η απόφαση είναι θετική και για να μην χάσουμε τους μήνες του 2017, από το παραπάνω γραφείο θα υποβληθεί η αίτηση διακοπής της παραγραφής για έξι μήνες*

–>Όποιος επιθυμεί να συμπεριληφθεί στις ομαδικές αιτήσεις, πρέπει να αποστείλει μέχρι την 27-12-2018 γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο 6948001799 με τα παρακάτω στοιχεία: 

ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΑΣΗ: ΕΠΙΘΥΜΩ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Το Σωματείο μας, με γνώμονα τα συμφέροντα του συνόλου των μελών του και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με συνεργάτη του προαναφερόμενου δικηγόρου για πληρέστερη ενημέρωση, προτείνει τη συμμετοχή σας στις ομαδικές αιτήσεις διακοπής αξιώσεων.

Εάν εν τέλει προβούμε σε δικαστική διεκδίκηση, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για όλη τη διαδικασία και το κόστος αυτής, με διαφάνεια.

->Οι συνάδελφοι που επιλέξουν να ακολουθήσουν την ως άνω διαδικασία, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη του Δ.Σ. (μετά την αποστολή του μηνύματος) για να καταρτιστεί ένα ενιαίο αρχείο με συγκεντρωτικά στοιχεία διεκδίκησης, προκειμένου να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

Χειρισμός θέματος, Οργαν. Γραμματέας: ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης