Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

“Καταγγελίες για παραβιάσεις Προεδρικών Διαταγμάτων”

Αρ. Πρωτ : 068/2019

Ξάνθη, 05 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣ
Διευθυντή Δ.Α. Ξάνθης
Αστυνομικό Διευθυντή

κ. Χρήστο ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ

 

Θεμα: «Καταγγελίες για παραβιάσεις Προεδρικών Διαταγμάτων»

 

Τους τελευταίους μήνες που έχει τεθεί σεεφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης «ΠΕΡΣΕΑΣ» στη Δ.Α. Ξάνθης, έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις η έλλειψη προσωπικού, την οποία επανειλημμένως έχουμε επισημάνει, καθώς οι παραβιάσεις των προεδρικών διαταγμάτων, που διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού, αποτελούν καθημερινό φαινόμενο.

Παρά την πρόσφατη διαταγή του κ. Αρχηγού, ελάχιστες υπηρεσίες της Δ.Α. Ξάνθης εκδίδουν εβδομαδιαία υπηρεσία. Οι ώρες εργασίας του αστυνομικού προσωπικού ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις τις προβλεπόμενες και για ακόμη μια φορά οι αξιωματικοί «ποντάρουν» στο φιλότιμο των υφισταμένων τους, το οποίο «στέρεψε».

Το κυριότερο όμως φαινόμενο, που απασχολεί και ενοχλεί το προσωπικό, είναι οι συνεχείς μετακινήσεις εντός της Δ/νσης, υπό την μορφή των προσωρινών μετακινήσεων ή των διαθέσεων σε καθημερινή βάση. Το άρθρο 20 του Π.Δ. 100/2003 ορίζει ρητά ότι «οι προσωρινές μετακινήσεις γίνονται μόνο για την αντιμετώπιση έκτακτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, διατάσσονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων ή εξομοιούμενων Υπηρεσιών για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας τους και διαρκούν όσο χρόνο διαρκεί η ανάγκη που τις επέβαλε, όχι όμως πέραν του μηνός»,  με τις διατάξεις του άρθρου να μην εφαρμόζονται στην Αστυνομική Διεύθυνσης της Ξάνθης. Συγκεκριμένα θεωρούμε αδιανόητο μια αστυνομική υπηρεσία, από την οποία απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα αστυνομικοί υπό το καθεστώς της προσωρινής μετακίνησης, να την ενισχύουν αστυνομικοί άλλων υπηρεσιών καθημερινά, καθώς αδυνατεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.
Κύριε Διευθυντά, σας ρωτάμε, “ποιες έκτακτες, επείγουσες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλουν τις προσωρινές μετακίνησεις αστυνομικών”, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια υπηρετούν σε υπηρεσίες άλλες από τις οργανικές τους.
Ποιές οι έκτακτες, επείγουσες και σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες που καλύπτουν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, όταν οι οργανικές υπηρεσίες τους «στενάζουν» και τις συνδράμουν καθημερινά αστυνομικοί άλλων υπηρεσιών;
Απαιτούμε τη διακοπή των προσωρινών μετακινήσεων άμεσα και την επάνοδο όλων στις οργανικές τους θέσεις, πέραν εκείνων που αιτιολογημένα δικαιολογείται η παρουσία τους.
Ζητούμε κύριε Διευθυντά την πιστή εφαρμογή των προβλεπομένων από τους Διοικητές των Υπηρεσιών και σε αντίθετη περίπτωση την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.
Τα προεδρικά διατάγματα υπάρχουν για να εφαρμόζονται πλήρως και πάντα και όχι κατά το δοκούν και όποτε συμφέρει τη διοίκηση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης