Ανακοινώσεις Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 

ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ΄ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 151.80 – Μαρούσι


ΘΕΜΑ: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019

Με αφορμή μεγάλη αναταραχή που έχει δημιουργηθεί στις τάξεις των συναδέλφων – μελών μας που ενώ δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 ωστόσο το αποτέλεσμα της ειδικής εφαρμογής στεγαστικού επιδόματος είναι απορριπτικό όταν υποβάλουν σχετική αίτηση, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 15 του Ν. 4575/2018 θεσπίστηκε η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού, μεταξύ άλλων και στο Αστυνομικό προσωπικό.

Δυνάμει του άρθρου 47 του Ν. 4609/2019, για την καταβολή των πάσης φύσεως κοινωνικών επιδομάτων, παροχών ή οικονομικών ενισχύσεων και την εφαρμογή λοιπών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικής ή προνοιακής πολιτικής από διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα, τα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους δεν συνυπολογίζονται στο εισόδημα του 2018, εφόσον το ύψος τους αποτελεί κριτήριο για τη χορήγησή τους.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά από σχετική πρόσφατη παρέμβαση της αρμόδιας Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ενημέρωσε το πληροφοριακό της σύστημα ώστε το εφάπαξ χρηματικό ποσό να μην λαμβάνεται πλέον υπόψη στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων και λοιπών οικονομικών ενισχύσεων.

Κατόπιν των προαναφερόμενων και προκειμένου ενημερώσουμε σχετικά τα μέλη μας, θα θέλαμε να μας γνωρίσετε τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι Αστυνομικοί για να τους χορηγηθεί το αναφερόμενο στο θέμα επίδομα:

  • Είναι εφικτό να υποβληθεί εκ νέου αίτηση στην σχετική εφαρμογή της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων;
  • Θα υποβάλλουν ένσταση στην απορριφθείσα αίτηση προς το Ίδρυμα (Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.) με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τη σχετική νομοθεσία προκειμένου να επανεξεταστεί το αίτημά τους και να τύχει έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος;

Καθόσον έχει ορισθεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης η 4η Ιουλίου 2019, παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας αλλά και την σχετική ενημέρωση των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας για το προαναφερόμενο ζήτημα που έχει προκύψει.

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης