Ανακοινώσεις Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

Ικανοποίηση για την κανονική χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας σχετικά με την “ενημέρωση” της ειδικής εφαρμογής στεγαστικού επιδόματος του Υπουργείου Παιδείας ούτως ώστε να τύχουν έγκρισης οι αιτήσεις των συναδέλφων μας για το συγκεκριμένο επίδομα, καθόσον εξαιρούνται πλέον τα αναδρομικά ποσά κατά τον έλεγχο των εισοδημάτων κριτηρίων.

Είχαμε αναδείξει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί κατόπιν σχετικού εγγράφου μας. Η ανακοίνωση (εδώ).


Από την αρμόδια Δ/νση του Υπ. παιδείας, λάβαμε την κάτωθι απάντηση:

“Σας γνωρίζουμε ότι όσοι δικαιούχοι έχουν εισοδήματα που σχετίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 10-15 του ν.4575/2018 και είχαν δημιουργήσει ή υποβάλει αίτηση και η αίτησή τους απορρίφθηκε λόγω υπέρβασης του εισοδηματικού κριτηρίου, θα πρέπει εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (έως την Πέμπτη 4η Ιουλίου 2019) να προβούν κατά σειρά στις εξής ενέργειες:

  1. Να διαγράψουν τυχόν αιτήσεις που έχουν αποθηκεύσει προσωρινά για το τρέχον έτος.

  2. Να δημιουργήσουν νέα αίτηση καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

  3. Να την υποβάλουν οριστικά.”

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης