Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α Αξίωμα Ονοματεπώνυμο
1 Πρόεδρος ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
2 Γενικός Γραμματέας ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
3 Αντιπρόεδρος ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Απόστολος
4 Ταμίας & Οργανωτικός Γραμματέας ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη
5 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΤΣΑΠΑΛΗΣ Ιωάννης
6 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Πέτρος
7 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος