Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α Αξίωμα Ονοματεπώνυμο
1 Πρόεδρος ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος
2 Γενικός Γραμματέας ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης
3 Αντιπρόεδρος ΛΑΒΤΖΗΣ Δημήτριος
4 Ταμίας ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
5 Οργανωτικός Γραμματέας ΤΣΟΥΦΗ Αφροδίτη
6 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΛΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος
7 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΚΥΡΛΙΔΗΣ Σάββας