Ιστορικό

Η Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης ιδρύθηκε την 11-12-1988. Πρωτεργάτης του αστυνομικού συνδικαλισμού στη χώρα, έδωσε σκληρούς αγώνες για την κατοχύρωση θεσμικά των συνδικαλιστικών ελευθεριών των Αστυνομικών, η οποία ήρθε το 1994 όταν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων ο Ν. 2265/1994. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την ίδρυση, ημέρα με την ημέρα, πενήντα οχτώ (58) πρωτοβάθμιων Ενώσεων σε όλη τη Χώρα και οι οποίες αποτελούν τα μέλη της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.)