Πληροφορίες-χρήσιμα τηλέφωνα

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΩΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΟΔΟΣ : ΝΕΣΤΟΥ 2Α – T.K67131 ΞΑΝΘΗ

ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 79

ΤΗΛ. – FAX : 2541023724

email: skanxgr@yahoo.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη, Νέστου 2Α΄,Τ.Κ 671 00

Διευθυντής 25410 22654,84101
Α΄ Βοηθός Δ/ντού 25410 84102
Β΄ και Γ΄ Βοηθοί Δ/ντού 25410 84103
Υπασπιστής 25410 22633,84104
Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης 25410 84108
FAX 25410 76310
Γραφείο Επαφής Πολιτών 25410 84143
R/T Κέντρο 25410 83200,84100
Διαβατήρια 25410 84169
Γραφείο εκπαίδευσης 25410 84160
Γραφείο Μερικής Διαχείρισης 25410 84107
Γ.Α.Α. (Θέματα Αλλοδαπών) 25410 84151
Γ.Α.Α. 25410 84175

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής 25410 84110
Υποδιοικητής 25410 84111
Γραφείο Αξιωματικών 25410 84114,84115
Γραμματεία 25410 84112
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84116,84148

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής 25410 84130
Υποδιοικητής 25410 84131
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84138
Γραμματεία 25410 84132
Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών 25410 84134
Γραφείο Κρατικής Ασφάλειας 25410 84133
Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας 25410 84137

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής 25410 20828,84120
Υποδιοικητής 25410 84121
Αξιωματικός Υπηρεσίας 25410 84125
Γραμματεία 25410 84122
‘Εκδοση αδειών κυκλοφορίας μοτ/των 25410 84124

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΒΔΗΡΩΝ

Διοικητής 25410 81222
Αξιωματικός Υπηρεσίας

Γραμματεία  (& fax)

25410

25410

81133

81919

Γραφ. Έκδοσης Ταυτοτήτων 25410 81124

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Διοικητής 25410 31188
Αξιωματικός Υπηρεσίας – Γραμματεία 25410 41222
FAX 25410 41222, 2131527026

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διοικητής 25420 22411
Αξιωματικός Υπηρεσίας – Γραμματεία 25420 22100
FAX 25420 22100, 2131527579

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΧΙΝΟΥ

Διοικητής 25440 24430
Αξιωματικός Υπηρεσίας – Γραμματεία 25440 22122
Αστυν. Σταθμός Μύκης 25440 22217

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Διοικητής 25410 84737
Γραμματεία

Fax)\

25410

25410

84717

83461, 2131527580

ΠΡΟΑΝΑΧΩΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 

Διοικητής 2541084713
Κλιμάκιο Διοικητικής Υποστήριξης 2541084728
Αξιωματικός Υπηρεσίας 2541084719
Γραφ. Διαχ/σης Θεμάτων Aλλοδαπών 2541084721
Μερική Διαχείριση Χρηματικού – Υλικού 2541084737
Υγειονομικής μέριμνας κρατουμένων 2541084716
Κέντρο επιχειρήσεων 2541084711
Κεντρική πύλη 2541084732
Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου 2541084723

2541020030

FAX 2541083461, 2131527070