Ανακοινώσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ Δ/ΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΟΔΟΣ : ΝΕΣΤΟΥ 2Α – T.K671 00 ΞΑΝΘΗ
ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 79ΤΗΛ. – FAX : 2541023724
www.skanx.gr email: skanxgr@yahoo.gr

Αρ.πρωτ:1102                                                                                                                                Ξάνθη, 17 Δεκεμβρίου 2015
ΠΡΟΣ
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
(μέσω ΠΟΑΣΥ)

ΘΕΜΑ : Μετακινήσεις αστυνομικών σε υπηρεσίες τω Δ/σεων Αστυνομίας Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
Με μια ξαφνική και αιφνιδιαστική διαταγή διατάχθηκαν Διευθύνσεις Αστυνομίας να αποσπάσουν προσωπικό σε υπηρεσίες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος χαρακτηρίζοντας το ως έκτακτο. Ένα πρόβλημα που είναι γνωστό τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και ταλανίζει την χώρα μας ,το οποίο έχει επωμιστεί εξ ολοκλήρου η Αστυνομία. Κλήθηκαν οι συνάδελφοι εντός δυο ημερών να μετακινηθούν στις αντίστοιχες Δ/νσεις αλλάζοντας την ζωή τους, λίγο πριν τις γιορτές , αδιαφορώντας για τον οικογενειακό τους προγραμματισμό με πρόχειρους σχεδιασμούς και χωρίς μέριμνα για την στέγαση τους.
Θεωρούμε ιδιαίτερα προκλητική την διαταγή του Αρχηγείου με την οποία παραβιάζεται το Π.Δ. 100/2003 άρθρο 21 «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί Φύλλο Πορείας σε όσους αποσπούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος πριν την παρέλευση του πενθημέρου.»
Τέτοιες ενέργειες μας φέρνουν πίσω στο σκοτεινό παρελθόν και ευτελίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του Έλληνα αστυνομικού. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε την ΠΟΑΣΥ για τις απαραίτητες ενέργειες για την εξάλειψη παρόμοιων περιστατικών και την εξέταση την νομιμότητας των εν λόγω διαταγών.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Γ.Α.Δ.Π.Α.Μ.Θ. -ΚΟΜΟΤΗΝΗ
2. Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ – ΕΝΤΑΥΘΑ
3. ΠΟΑΣΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πέτρος ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ                                             Νικόλαος ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ