Προσφορές Σ.Κ.Α.Ξ.  

Πρόταση ασφάλισης Αστυνομικής Δ/νσης Ν. Ξάνθης

Επισυνάπτονται οι προτάσεις προς τα μέλη του σωματείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Ξάνθης καθώς και οι απαραίτητες λεπτομέρειες για τη χρήση των δωρεάν προνομίων του Advanced Benefit Club.

  1. ABC Πίνακας παροχών
  2. ABC_Booklet
  3. Αστυνομική διεύθυνση Ν. Ξάνθης μοτο
  4. Αστυνομική διεύθυνση Ν. Ξάνθης