Ανακοινώσεις Άρθρα Δικαστικές Διεκδικήσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

Δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής καταβολής επιδομάτων εορτών (δώρα) και αδείας της χρονικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ήτοι συνολικό ποσόν 2.500 €

Επισημαίνεται ότι η δικαστική διεκδίκηση αναδρομικής καταβολής επιδομάτων εορτών (δώρα) και αδείας της χρονικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, είναι ατομικό δικαίωμα του καθενός και το Σωματείο θα βοηθήσει τα μέλη του για την αποτελεσματικότερη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 
Επιπλέον γνωρίζεται ότι δεχθήκαμε προτάσεις από τρία νομικά γραφεία και οι προσφορές έχουν ως εξής:
Α). Δικηγορικό Γραφείο Χαράλαμπου Μπουκουβάλα: 
-καταβολή ποσού έως 20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αναλόγως του πλήθους των συμμετεχόντων. Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία.
-εργολαβική αμοιβή 3% πλέον Φ.Π.Α., επί του επιδικασθέντος ή με οποιονδήποτε τρόπο καταβληθέντος ποσού για την παρούσα αιτία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων μετά την αφαίρεση των κρατήσεων. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα δικαστικά έξοδα που έχουν ήδη προκαταβληθεί.
Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι : πλήρη στοιχεία ενάγοντος, εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής, σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).
Β). Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λάγου: 
-καταβολή ποσού 20€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, χωρίς οιαδήποτε άλλη αμοιβή ή ποσοστό επί των όσων καταβληθούν σε περίπτωση ευδοκίμησης των αγωγών. Το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς (μας έχουν γνωστοποιηθεί λογαριασμοί IBAN σε όλες τις τράπεζες για την εξυπηρέτησή μας).
Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού θα καταχωρηθούν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε κάθε  πεδίο (αιτιολογία κατάθεσης) ΜΟΝΟ τα εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 234567 ΑΛΕΞΙΟΥ.
Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι : πλήρη στοιχεία ενάγοντος και απόδειξη κατάθεσης.
Γ). Δικηγορικό Γραφείο ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗ Βάϊου:
-καταβολή για κάθε είδους έξοδα σύνταξης, κατάθεσης και εκδίκασης των αγωγών, το ποσό των 18 ευρώ. Το ποσό θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, IBAN GR: 520172009000509010294237 (Τρεχούμενος) και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης με fax στα Γραφεία του 210-8820877.
– εργολαβική αμοιβή ποσοστό 3% πλέον Φ.Π.Α., επί του καθαρού επιδικασθέντος ή καταβληθέντος ποσού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων. Η ως άνω αμοιβή οφείλεται σε κάθε περίπτωση καταβολής των διεκδικούμενων ποσών, είτε κατ’ εφαρμογή νομοθετικής ρύθμισης, είτε εξωδικαστικού συμβιβασμού, είτε δικαστικής απόφασης, εφόσον έχει ήδη κατατεθεί η αγωγή. Αν η καταβολή των διεκδικούμενων γίνει τμηματικά, με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, η ανωτέρω αμοιβή υπολογίζεται και οφείλεται επί του ποσού εκάστης καταβολής.
Τα έγγραφα που χρειάζονται : στοιχεία ενάγοντος (ΠΛΗΡΗ και προσοχή! ΑΦΜ υποχρεωτικό), υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής, υπογεγραμμένη σύμβαση δικηγορικής εντολής (σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα).  Τα δικαιολογητικά συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα ως άνω, θα αποστέλλονται στα Γραφεία, Γ’ Σεπτεμβρίου αρ. 143 Αθήνα Τ.Κ. 11251.
Η συγκέντρωση των παραπάνω δικαιολογητικών για τις ασκηθείσες αγωγές θα γίνεται μέχρι την 16-11-2018, ώστε να μην παραγραφεί το επίδομα Χριστουγέννων έτους 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
         ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος             ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης