Ανακοινώσεις Άρθρα Σ.Κ.Α.Ξ.  

Προσέλευση κοινού στις Αστυνομικές υπηρεσίες

Αριθ. ΠΡΩΤ/λου: 66

Ξάνθη, 14 Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣ:

1) Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΚΟΙΝ.:
1) Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
2) Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξης
κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
Αντιστράτηγο κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη
(μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

ΘΕΜΑ: «Προσέλευση κοινού στις Αστυνομικές υπηρεσίες»

κ. Υπουργέ
κ. Αρχηγέ

Με την παρ. 7 του αρ. 5 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55) με θέμα με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» προβλέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα.
Εκ του θεσμικού μας ρόλου, με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων αστυνομικών, φρονούμε ότι είναι απαραίτητος ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού, προς αποφυγή συγχρωτισμού, στις αστυνομικές υπηρεσίες και ειδικά σ’ αυτές που εξυπηρετούν κοινό (όπως έκδοσης διαβατηρίων, έκδοσης ταυτοτήτων, αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων, ανανέωσης αδειών δικύκλων, γραφείων πρωτοκόλλου/γραμματείας, γραφείων ΑΞΥΠ, επιδόσεων εγγράφων κλπ). Ειδικά για τα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων και διαβατηρίων κρίνεται απαραίτητη η προσέλευση κοινού μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Τις τελευταίες ημέρες και ενώ είχαν εξαγγελθεί από την πολιτεία τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, καταγγέλθηκε στην Ένωσή μας από μέλη μας ότι πλήθος πολιτών, προερχομένων από το εξωτερικό και μάλιστα από χώρες με τοπική μετάδοση COVID-19, προσήλθαν στα γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων αλλά και των διαβατηρίων. Επιπλέον στους προαναφερόμενους χώρους μετέβησαν και μαθητές. Αυτό είχε φυσικά ως αποτέλεσμα τον συνωστισμό τους στους χώρους εργασίας με κίνδυνο τη διασπορά της νόσου από ενδεχομένως πάσχοντα πολίτη τόσο προς τους συναδέλφους όσο και προς τους λοιπούς πολίτες.
Βασική υποχρέωση όλων μας την περίοδο αυτή της έκτακτης ανάγκης, πρέπει να είναι η λήψη κάθε μέτρου που απαιτείται, ώστε να εξασφαλιστούν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί αλλά και οι τρίτοι, που τυχόν παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία τους.
Παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε την αναγκαιότητα του περιορισμού των ωρών εισόδου κοινού στις αστυνομικές υπηρεσίες και εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη του ως άνω μέτρου, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δοθούν οδηγίες στις Δ/νσεις Αστυνομίας προκειμένου να εκδώσουν Διαταγές περιορισμού του κοινού που προσέρχεται στα προαναφερόμενα γραφεία (όπως π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών) ή προσέλευση κοινού μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
Επιπλέον προτείνεται η παύση επιβολής διοικητικών μέτρων για τροχονομικές παραβάσεις, η παύση επισκεπτηρίων σε χώρους κράτησης (κρατητήρια Τμημάτων και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), η παράταση για ανανέωση αδειών δικύκλων και όπλων και αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων γραφείων.
Επιπροσθέτως, ως προβλέπεται και από την εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/2020) που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 12-3-2020, οι συνάδελφοι που εργάζονται σε υπηρεσίες υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού και ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα πρέπει άμεσα να αντικατασταθούν (για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται) και να ασκήσουν καθήκοντα, για τα οποία δεν απαιτείται η καθημερινή επαφή με κοινό. Στην ίδια εγκύκλιο, ως ευπαθείς ομάδες ορίζονται τα άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα (καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσήματα του αναπνευστικού, σακχαρώδη διαβήτη) και όσοι τελούν σε ανοσοκαταστολή.
Στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των εργαζομένων αστυνομικών είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε την έλλειψη καθαριότητας στα περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα αρμοδιότητας Δ/νσης Αστυνομίας Ξάνθης καθώς και στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών της Ξάνθης όπου εδώ και τρεις μήνες, με αποκλειστική ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, δεν υπάρχουν συνεργεία καθαρισμού. Είναι επομένως επιτακτική η ανάγκη να συναφθούν συμβάσεις με συνεργεία καθαρισμού καθόσον υπάρχει κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε αστυνομικούς, κρατούμενους και πολίτες.
Αναμένουμε να αφουγκραστείτε την αγωνία μας και να εξετάσετε τις προαναφερόμενες προτάσεις μας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤ: ΔΡΟΣΙΔΗΣ Παναγιώτης