Ανακοινώσεις Σ.Κ.Α.Ξ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ξάνθη 16 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Εξετάσεων για επιλογή είκοσι επτά (27) αστυνομικών με οργανική θέση Αστυφύλακα προκειμένου να εκπαιδευτούν ως συνοδοί χειριστές αστυνομικών σκύλων περιπολίας.
Η διαταγή με ως άνω θέμα θα επαναδιαβιβαστεί εις το ορθόν για όλους τους κατέχοντες οργανικής θέσης Αστυφύλακα , χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός μόνο για Αστυφύλακες – Υπαρχιφύλακες , καθόσον αυτοί μπορεί να είναι και Αρχιφύλακες – Ανθυπαστυνόμοι , σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11 του Ν. 3686/2008 και μέχρι την ηλικία των 42 ετών, που προβλέπεται από την προαναφερόμενη σχετική διαταγή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ Πέτρος                              ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος